Wspomaganie szkół i nauczycieli

W ramach  wspomagania szkół i nauczycieli (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia
28 lutego 2013 r.
) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Filia w Rudzie Śląskiej proponuje następujące formy wspierania placówek oświatowych:


a) doskonalenie nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach,
b) gromadzenie literatury i materiałów audio-wideo zgodnych z profilem placówki,
c) współpraca z szeroko pojętym  środowiskiem czytelniczym: spotkania, konkursy, wystawy
d) tworzenie zestawień bibliograficznych dla nauczycieli,
e) szeroki zestaw zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
f) współpraca z przedszkolami i innego typu placówkami oświatowymi.