BIBLIOTEKA OFERUJE CZYTELNIKOM:

pics- możliwość korzystania z ponad
40 tysięcy książek oraz 140 tytułów czasopism,

- bogaty księgozbiór z różnorodnych dziedzin wiedzy, przede wszystkim: pedagogiki, psychologii, socjologii, klasyki literatury polskiej i światowej, a także techniki, medycyny, prawa, ekonomii


- encyklopedie, słowniki i leksykony,

- programy nauczania, poradniki metodyczne i podręczniki szkolne,

- szeroki wybór czasopism naukowych i pedagogicznych dostępnych w trybie prezencyjnym,

- zbiory audiowizualne,

- fachową pomoc w korzystaniu z warsztatu
informacyjnego: katalogów i kartoteki zagadnieniowej.


PONADTO BIBLIOTEKA:

Warsztaty- sporządza zestawienia bibliograficzne,

- organizuje warsztaty biblioteczne, pedagogiczne i psychologiczne dla nauczycieli,

- prowadzi lekcje biblioteczne
z zakresu edukacji czytelniczej
i medialnej,

- udziela telefonicznych
i internetowych informacji bibliograficznych.