Katalog OPAC


Katalog on-line umożliwia przeszukiwanie elektronicznej bazy danych PBW Filii
w Rudzie Śląskiej.

Katalog dostępny jest w godzinach pracy biblioteki.

WEJŚCIE