KursyOferta szkoleń

Sposób płatności

Karta zgłoszenia
KOMUNIKAT Z ROM-E METIS:


Faktury za udział w szkoleniach będą wystawiane zgodnie z danymi zawartymi
w dowodzie wpłaty (przekaz/przelew). Jeżeli wpłata ma być dokonana z prywatnego konta, a odbiorcą faktury ma być szkoła/przedszkole, proszę o tym fakcie powiadomić kasę ROM-E Metis przed dokonaniem wpłaty. Nr tel.: 32 209 53 12 w.118

ROM-E Metis informuje, że faktury z tytułu uczestnictwa w szkoleniach w filiach PBW będą wystawiane wyłącznie zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie przelewu. Kasa ROM-E Metis nie ma możliwości zmiany wystawionych faktur. W związku z tym dokonując przelewu, bardzo prosimy o wpisywanie w rubryce TYTUŁEM danych osoby/instytucji, na którą ma być wystawiona faktura oraz nazwiska osoby / osób uczestniczącej / uczestniczących w szkoleniu.
 
Nie ma możliwości zwrotu kosztów za szkolenie, na które uczestnik nie przybył bez wcześniejszego zawiadomienia (najpóźniej 2 dni robocze).

Kasa ROM-E Metis - tel: 32 209 53 12 wew. 118