Kursy


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki na warsztaty: Zabawy muzyczno - ruchowe w przedszkolu, prowadzone przez instruktora ROM-E Metis w Katowicach. Warsztaty odbędą się w dniu 19 grudnia 2018 o godz. 15.30.

Koszt warsztatów to 20 zł. Zapisy i szczegóły w linku


Zapraszamy na warsztaty "Rola nauczycieli w tworzeniu i realizacji Wewątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego" w dniu 5.12.2018
godz. 15.30

Koszt warsztatów to 20 zł. Zapisy i szczegóły w linku