EX LIBRIS

GALERIA

pics

I Nagroda -  Karina Kopczyńska – Janiszewska (Szczecin)

pics
II Nagroda - Agnieszka Lipska (Kuny)

pics

III Nagroda - Rajmund Aszkowski (Zielona Góra)

pics

Wyróżnienie - Torill E. Larsen (Oslo, Norwegia)* * *

Kategoria : Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

pics
I Nagroda -  Sonia Magner (ZSO nr 1)


pics
II Nagroda – Katarzyna Weber (ZSO nr 2)

pics
III Nagroda – Zofia Sądel (ZSO nr 2)


pics

Poprzednia