EX LIBRIS

Konkurs na Exlibris Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy
w Katowicach Filii w Rudzie Śląskiej – rozstrzygnięty!

W dniu 9 maja 2014 r. obradowała w naszej bibliotece Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący:
Krystian Szczęsny – Prezes Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki, Pracownik Biblioteki Śląskiej i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im . J. Lompy
w Katowicach

Członkowie:
Cyryl Twardoch – Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im . J. Lompy
w Katowicach – filii w Rudzie  Śląskiej

Elżbieta Koryczan – Bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im . J. Lompy
w Katowicach – filii w Rudzie  Śląskiej

Agnieszka Miczka – Bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im . J. Lompy
w Katowicach – filii w Rudzie  Śląskiej

Komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody w dwóch kategoriach:

1.Artyści - osoby dorosłe
2.Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

W konkursie wzięło udział czterech artystów – profesjonalistów oraz siedemnastu uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2  im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej. Razem wpłynęły 23 prace.

Obrady przebiegały w życzliwej atmosferze, każdy z obecnych  typował trzy wybrane przez siebie prace, przydzielając miejsca od pierwszego do trzeciego w obu kategoriach. Wszystkim twórcom, którzy nie zostali nagrodzeni głównymi nagrodami Komisja postanowiła przyznać równorzędne wyróżnienia - podziękowania. W wyniku głosowania jury jednomyślnie przyznało nagrody i wyróżnienia następującym twórcom:

W kategorii
Artyści - osoby dorosłe

I Nagroda -  Karina Kopczyńska – Janiszewska (Szczecin)
II Nagroda - Agnieszka Lipska (Kuny – woj. wielkopolskie)
III Nagroda - Rajmund Aszkowski (Zielona Góra)

Wyróżnienie - Torill E. Larsen (Oslo, Norwegia)

W kategorii
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

I Nagroda -  Sonia Magner (ZSO nr 1 w Rudzie Śląskiej)
II Nagroda – Katarzyna Weber (ZSO nr 2 w Rudzie Śląskiej)
III Nagroda – Zofia Sądel (ZSO nr 2 w Rudzie Śląskiej)

Wyróżnienia

1.    Patrycja Dresler (ZSO nr 2 w Rudzie Śląskiej)
2.    Iwona Jabłońska (ZSO nr 1 w Rudzie Śląskiej)
3.    Natalia Juszcze  (ZSO nr 2 w Rudzie Śląskiej)
4.    Emila Ludwig (ZSO nr 1 w Rudzie Śląskiej)
5.    Monika Mandelka (ZSO nr 1 w Rudzie Śląskiej)
6.    Daniel Olszak  (ZSO nr 2 w Rudzie Śląskiej)
7.    Zuzanna Polok (ZSO nr 2 w Rudzie Śląskiej)
8.    Martyna Rostkowska (ZSO nr 2 w Rudzie Śląskiej)
9.    Dominika Sarna (ZSO nr 2 w Rudzie Śląskiej)
10.    Natalia Schreiber (ZSO nr 1 w Rudzie Śląskiej)
11.    Katarzyna Starzyńska (ZSO nr 1 w Rudzie Śląskiej)
12.    Kamil Świerkta (ZSO nr 1 w Rudzie Śląskiej)
13.    Angelika Tondera (ZSO nr 1 w Rudzie Śląskiej)
14.    Paulina Wilk (ZSO nr 1 w Rudzie Śląskiej)


Wszystkim uczestnikom konkursu  serdecznie dziękujemy, nagrody i podziękowania
w kategorii Artyści -osoby  dorosłe prześlemy pocztą, natomiast nagrody i podziękowania w kategorii Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wręczymy  w ramach obchodów XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ( 8-15 maja
2014 r.),  w dniu 13 maja b.r. o godz. 13.00. Spotkanie będzie połączone z prelekcją pana Krystiana Szczęsnego „Formy książki w starożytności i w średniowieczu” oraz ze słodkim poczęstunkiem.

Pragniemy szczególnie podziękować Panu Rajmundowi Aszkowskiemu za pomoc
i zachęcenie profesjonalnych artystów do udziału w naszym konkursie.

Za zgodą twórców przekazane prace stworzą mini galerię Exlibrisów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach filii w Rudzie Śląskiej, której otwarcie nastąpi dniu 13.05.2014r.

 
Następna