Aktualności


W związku z dużym zainteresowaniem zorganizowaliśmy II edycję szkolenia
"Dziecko ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera w klasie szkolnej"
w dniu 19.04.2018 godz. 15.30 koszt 20 zł

Zapisy telefonicznie lub mailowo.